Vítáme Vás na stránkách Centra sociálních služeb Jeseník!

Jsme příspěvkovou organizací města Jeseník, která poskytuje sociální služby pro seniory města i blízkého okolí. Název organizace je platný od 1.1. 2016, do té doby byla organizace známá pod názvem Penzion pro seniory, poskytující službu Chráněné bydlení.

V posledních letech byla připravována transformace této služby a završena realizací investiční akce „Centrum sociálních služeb“. Tyto důležité kroky umožnily zásadní změny organizace, především rozšíření služeb o další dvě, domov pro seniory a denní stacionář. Registrace obou služeb proběhla k 1.11. 2016, v polovině listopadu již nové prostory Centra přivítaly první uživatele. V současné době tedy nabízíme tři registrované sociální služby a další aktivity pro seniory:

Domov pro seniory  -  45 míst  |  Chráněné bydlení  - 36 míst  |  Denní stacionář - 10 míst

Organizace poskytuje sociální služby na Jesenicku již 24 let. Vzhledem ke svým novým úkolům, tedy nově registrovaným službám, které několikanásobně zvětšily objem původní  malé organizace, je dynamickým a rozvíjejícím se poskytovatelem sociálních služeb. Totéž se dá říci o novém pracovním týmu, který vznikl takřka ze dne na den, kdy z původních 9 zaměstnanců Penzionu pro seniory má nyní Centrum sociálních služeb k dispozici 36 pracovníků. Nově vybudované prostory obytné části, včetně propojovací části s prostornou jídelnou a gastroprovozem disponují neotřelým architektonickým duchem, který klade důraz na prostornost a dostatek světla. Snažíme se, aby s tímto pozitivním prvkem korespondovala i odhodlanost členů nového týmu poskytovat kvalitní služby seniorům tak, aby se u nás cítili dobře, takřka jako doma. Poslání a cíle jednotlivých služeb a další potřebné informace naleznete v dalších kapitolách našich stránek. Jsme připraveni Vám zodpovědět na Vaše otázky i přijmout Vaše náměty či připomínky. Aktuální dění v Centru je možné sledovat i v sociální síti Facebook.