Co je u nás nového

S ohledem na stále rostoucí ceny potravin a energií byla na základě usnesení Rady města Jeseník od 1. února 2020 zvýšena úhrada za stravu pro klienty služeb, které využívají stravovací provoz Centra sociálních služeb Jeseník. Cena celodenní stravy je navýšena o 10,- Kč na 170,- Kč.

Od 1. února 2020 provozujeme novou pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem. Služba je zaměřena na naplňování specifických potřeb seniorů od 65 let se stařeckou a alzheimerovou demencí. Krajským úřadem Olomouckého kraje byla pro letošní rok schválena kapacita služby 2 místa ve dvoulůžkovém pokoji komplexu na Beskydské ulici. Pokud se podaří uskutečnit rekonstrukci prostor ve druhém poschodí budovy bývalého Penzionu pro seniory, předpokládáme od 1.1.2021 navýšení kapacity služby na 12 míst. Žádost o službu Domov se zvláštním režimem je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.