Pavilon B na Beskydské ulici

Budova před rekonstrukcí (současný Pavilon B)

Společné prostory

Pokoj - Domov pro seniory

Pokoj - Chráněné bydlení