Jak se stát klientem

Neváhejte a přijďte mezi nás…

Klub seniorů nabízí prostory pro zábavu, volný čas či relaxaci všem seniorům města Jeseníku dle individuálního zájmu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Pro potřeby klubu seniorů poskytujeme zázemí v přízemí budovy, kde sídlí městská policie. K dispozici jsou dvě klubovny (menší, větší), kychyňka vybavená základním nádobím, sociální zařízení. Od roku 2014 máme nově vybudovaný také bezbariérový vstup do budovy.