Program XIII. bloku (zimní semestr 2016)

4.10.2016  v  9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již XIII. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma

Umění rané renesance v Itálii 

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Průvodcem tématu bude Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

  •  4.10.2016    Počátky, principy a objevy rané renesance
  • 18.10.2016    Filippo Brunelleschi
  •    1.11.2016    Masaccio
  • 15.11.2016    Donatello
  • 29.11.2016    Sandro Botticelli
  • 13.12.2016    Andrea del Verrocchio