Péče a stravování

Chráněné bydlení poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených § 51 citovaného zákona.

Předmětem naší činnosti je:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

d) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

g) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady:

 1. Základní činnosti - částky stanovené Úhradníkem  (cca 120 – 160 Kč/hod.)

 2. Ubytování - částky schválené zřizovatelem

 3. Strava - dle individuálního zájmu

Strava činí 150, - Kč/den v rozsahu:

 • snídaně 29,- Kč
 • dopolední svačina: 21,50 Kč
 • oběd: 44,- Kč
 • odpolední svačina: 21,50, Kč
 • večeře: 34,- Kč

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována ve dvou budovách ve městě Jeseník. Jedna budova je na adrese Beskydská 1298 a druhá na adrese Jaroslava Ježka 777.
V obou budovách jsou jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje.
Postupnou koncepční prací dochází ke zvýšení bezbariérovosti objektu na ulici Jaroslava Ježka, budova na ulic Beskydská je bezbariérová zcela.

Budova na ul. Beskydská poskytuje:

 1. 2 jednolůžkové obytné jednotky, 6 dvoulůžkových obytných jednotek
 2. společenskou místnost
 3. terasu
 4. zahradu
 5. a ostatní zařízení v rámci Centra sociálních služeb

Budova na ul. J. Ježka poskytuje:

 1. 4 jednolůžkové obytné jednotky, 9 dvoulůžkových obytných jednotek
 2. jídelnu
 3. společenská místnost v suterénu
 4. zahradu s altánem