Veřejný závazek

Poslání

Posláním Centra sociálních služeb Jeseník je prostřednictvím služby Chráněné bydlení aktivně podporovat uživatele v udržení schopnosti žít plnohodnotný život, zvládat své každodenní potřeby. Proto se snažíme prostřednictvím naší služby vytvářet podmínky pro zachování soběstačnosti, napomáháme začleňování do společenského života, snažíme se uspokojovat individuální potřeby uživatelů, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti potřebují pomoc a podporu druhé osoby.

 Cíl

Poskytovat odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů v bezpečném prostředí

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena)

Cílovou skupinou jsou ženy a muži ve věku od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby „chráněné bydlení“, a to převážně z Jeseníku, příp. z jesenického regionu.

Věková skupina:

 • mladší senioři (65 – 80 let)

 • starší senioři (nad 80 let)

Celková kapacita: 36 míst

 • 14 míst CSS Jeseník, Beskydská 1298/6 ( III. nadzemní podlaží budovy)
 • 22 míst CSS Jeseník J.Ježka 777/7,

Forma bydlení:

 • individuální, v jednolůžkových nebo dvoulůžkových (převážně) bytových jednotkách.

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování osobní volby
  Nikdo z personálu našeho domova nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím
 • Ochrana práv uživatelů služby
  Chráníme práva našich uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho zařízení
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocení
  Posilujeme pozitivní přístup k uživatelům služby nejen v rámci služby, ale i mezi veřejností
 • Odbornost
  Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kursech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče
 • Nestrannost
  Všechny naše klienty posuzujeme nestranně a rovnoprávně
 • Diskrétnost
  Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s informacemi našich uživatelů. Nezveřejňováním poskytnutých informací získáváme jejich důvěru a posilujeme pocit bezpečí.
 • Autonomie obyvatel
  Umožňujeme uživatelům podílet se na životě v chráněném bydlení (např. Výbor obyvatel)
 • Podpora seberealizace obyvatel
  Podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici
 • Respektování potřeb obyvatel
  Respektujeme individuální potřeby uživatelů, snažíme se o podporu v jejich naplňování