Historie organizace

Příspěvková organizace  Centrum sociálních služeb Jeseník (do 31.12. 2015  Penzion pro seniory Jeseník)  byla založena zřizovatelem, městem Jeseník k 1.5.1993 ještě s názvem Domov – penzion pro důchodce, což odpovídalo terminologii tehdejší legislativy.

Město tehdy  provozovalo jeden penzion pro seniory na ulici Jaroslava Ježka s kapacitou 22 míst, který získalo převodem z vlastnictví tehdejšího Okresního ústavu sociálních služeb Šumperk  a provozován jako tzv. zálohová organizace (přímo řízená městem) k 1.8. 1992.  V tomto roce započaly stavební práce na  rekonstrukci další budovy pro účely penzionu pro seniory, a to na Beskydské ulici.  Náklady na tuto stavební akci se pohybovaly ok. 11 mil Kč a byly z velké části hrazeny z fondu Ministerstva vnitra v rámci projektu, který i na jiných místech republiky umožnil zužitkovat prázdné budovy areálů vojenských  kasáren po odchodu sovětské armády.  Po uvedení budovy do provozu, v létě roku 1993, tak  vznikl jednotný funkční celek s celkovou kapacitou 60 míst. Organizace se rozvíjela  v oblasti kvality poskytovaných služeb, probíhaly průběžné úpravy prostor směřující ke zlepšení podmínek pro bydlení seniorů, zejména ve starší z budov Penzionu.  Vznikly tak např. rekonstruované společenské místnosti nebo oživené venkovní areály obou budov, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 500 m. Uživatelé a návštěvníci tak mají k dispozici příjemné venkovní prostředí s parkovou či zahradní úpravou, kde nechybí lavičky, zahradní altány a další venkovní prvky. Organizace ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví zajišťovala i další aktivity pro seniory města Jeseník, jak např. Akademii III. věku nebo poznávací zájezdy. Od roku 2009 má ve správě i Klub seniorů a další nové aktivity, např. Virtuální univerzitu 3. Věku. Důležitou a dlouhodobou součástí práce organizace je členství v profesní organizaci Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, spolupráce s dalšími organizacemi na území okresu Jeseník. Přes deset let trvá spolupráce s polskými partnery, zejména s Domovem pro seniory v Prudniku. Řada aktivit a projektů  v rámci česko polské spolupráce potěšila nejen seniory z obou zařízení, ale i mnoha dalších organizací z obou stran hranice. V neposlední řadě je nutné zmínit, že zástupci organizace byli u počátku komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku, u procesu, který pomohl efektivně rozložit síť sociálních služeb na Jesenicku a díky němuž se do komunitního plánu podařilo zařadit i nové služby Centra sociálních služeb.