Současnost

Centrum sociálních služeb Jeseník – poskytovatel sociálních služeb pro seniory

Centrum sociálních služeb Jeseník – poskytovatel sociálních služeb pro seniory

Centrum sociálních služeb Jeseník je příspěvkovou organizací města Jeseník, poskytující sociální služby pro seniory. Současný název nese organizace teprve od 1.1.2016. Do té doby byla známá pod názvem Penzion pro seniory Jeseník. Historie této organizace, která do 1.11.2015 poskytovala jen službu Chráněné bydlení, má více než dvacetiletou historii. Od listopadu roku 2015 poskytuje další dvě nové sociální služby, Domov pro seniory a Denní stacionář. K základní činnosti organizace patří rovněž správa Klubu seniorů a organizace dalších aktivit pro seniory města. Proces transformace sociální služby Chráněné bydlení a potřeba vzniku dvou nových služeb ve městě byl dlouhodobě připravován v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Jesenicka a byl završen investiční akcí Města Jeseník, jež spočívala v přístavbě ke stávající budově penzionu na Beskydské ulici. Stavební řešení umožnilo vznik dvou nových služeb, domova pro seniory o kapacitě 45 míst, dále denního stacionáře o kapacitě 10 míst. V rámci transformace bylo nutné snížit kapacitu Chráněného bydlení z původních 60 míst na 36. Investiční akce byla realizována v období říjen 2014 až srpen 2015 a proběhla díky finanční dotaci z Regionálního operačního programu Olomouckého kraje. Od ledna 2018 jsou sloučena střediska pečovatelské služby Jeseník s Centrem sociálních služeb Jeseník