Zákaz návštěv

Vážení uživatelé a návštěvníci  Centra sociálních služeb Jeseník,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ze dne 9. 3. 2020 vyhlašuji zákaz návštěv v Centru sociálních služeb Jeseník, s platností od 10. 3. 2020.

Toto opatření platí do odvolání a vztahuje se na služby poskytované na adrese Beskydská 1298 a Jaroslava Ježka 777. O zrušení tohoto opatření budete informováni prostřednictvím našich webových stránek www.cssjes.cz, kde budou zveřejňovány případné aktuality z vývoje situace. Informace získáte také na telefonním čísle 584 411 391, dále na mobilním telefonu 602 515 124 službu konajícího zdravotnického pracovníka.

Děkuji vám za pochopení a respektování tohoto opatření, které je určeno především k ochraně zdraví našich klientů i zaměstnanců CSS Jeseník.

V  Jeseníku dne 9. 3. 2020

Ing. Jan Rotter

Dokumenty ke stažení:

[pdf] Zákaz návštěv

[pdf] Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou pečí