Jak se stát klientem

Jste-li v situaci, kdy zvažujete využít služeb domova pro seniory, jako první krok vám doporučujeme prohlédnout si náš domov, podívat se, jak se u nás žije. Pokud vám to neumožní váš zdravotní stav, požádejte o tuto službu osobu Vám blízkou.

„Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory“ si můžete vyzvednout přímo u nás nebo na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. Žádost je nutno doložit vyjádřením lékaře na předepsaném formuláři (je rovněž k dispozici v našem zařízení či na webových stránkách) a odevzdat osobně či zaslat na adresu Centrum sociálních služeb Jeseník Beskydská 1298/6 790 01 Jeseník.

Vaše žádost bude posouzena z hlediska možnosti našeho zařízení poskytnout vám potřebné služby. Před možným nástupem s vámi chceme vždy jednat osobně. Pokud vám váš zdravotní stav nebo jiné okolnosti neumožní návštěvu u nás, osobně vás navštíví pověření zaměstnanci, aby s vámi projednali vaše potřeby, zájmy a aby s vámi probrali vaše očekávání. Obdržíte také informace o podmínkách poskytování služby a způsobu úhrady. Vždy je dobré, aby vám při tomto jednání pomáhala vaše rodina nebo jiná osoba vám blízká. Naším cílem je, aby zůstaly co nejvíce zachovány vaše vazby na váš původní domov, vaši rodinu a vaše blízké.

V případě volné kapacity stanovujeme užší okruh potřebných zájemců podle stanovených kriterií, tj. stav soběstačnosti – nesoběstačnosti žadatele, jeho stav osamělosti – možnosti péče rodiny, bydliště – přednost mají občané města Jeseník. Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů a aktuálně uvolněnému pokoji.

Pokud z dodaných dokumentů a úvodních jednání vyplyne, že spadáte do okruhu potřebných zájemců, a my nebudeme mít aktuálně volnou ubytovací kapacitu, bude žádost s vaším souhlasem zařazena do pořadníku.