Zahraniční spolupráce

Spolupráce naší organizace s našimi zahraničními partnery.

Česko polská spolupráce

Spolupráce naší organizace s polskými partnery (ještě pod hlavičkou Penzionu pro seniory v Jeseníku) trvá přes patnáct let. První kontakty byly navázány s DPS (Dom pomocy spolecznej)  Korfantow a Caritas Glucholazy. Brzy po té jsme navázali užší vztahy s DPS Prudnik. Už v začátcích spolupráce byly organizovány společné akce jako např. Sportovní olympiáda v Domově důchodců Kobylá nad Vidnavkou, díky které byly do spolupráce zapojeny i další domovy v okresu Jeseník. Rozvoj spolupráce umožnila realizace  česko – polského projektu CBC Phare (Výtvarný workshop pro seniory, výstava výtvarných děl seniorů a Sportovní a společenské hry seniorů) partnerů Penzionu pro seniory Jeseník a Domu pomocy spolecznej Prudnik.  Následně oba partneři připravili a realizovali víceletý projekt Senioři v Schengenu. Byl určen nejen pro uživatele služeb obou zařízení, ale i pro seniory okolních Domovů pro seniory na obou stranách hranice, pro zaměstnance sociálních služeb. Do projektu byla rovněž zapojena i široká veřejnost. V rámci tohoto projektu, který byl zahájen v roce 2008 a ukončen po uplynutí udržitelnosti v roce 2015 byly pro účastníky projektu připraveny nejrůznější akce z oblasti vzdělávání, poznávací zájezdy, výtvarné a hudební dílny, ale také kulturní a společenské akce s integračním charakterem. Z finanční podpory projektu byly realizovány i investiční akce obou partnerů (např. opravy a vybavení  místností pro setkávání seniorů). Více o celém projektu zde.  Po administrativním ukončení projektu pokračuje spolupráce obou partnerů i nadále. Např. na podzim roku 2015 se zástupci polského partnera zúčastnili slavnostního otevření Centra sociálních služeb Jeseník a pro rok 2016 je připraveno několik společných akcí (výtvarné dílny pro seniory, společný poznávací zájezd, účast seniorů obou zařízení na větších kulturních akcích v Jeseníku i Prudniku).  V plánu jen rovněž i podání projektové žádosti v rámci Euroregionu Praděd v duchu předchozího projektu Senioři v Schengenu. Partnery města Jeseník jsou na polské straně města Glucholazy a Nysa. I zde se organizace podílí na integraci a přeshraniční spolupráci mezi seniory, a to na poli vzdělávacím a kulturním. Členové Akademie III. Věku a Virtuální univerzity 3. věku aktivními účastníky spolupráce s polskými protějšky. Společně se již několik organizují konference univerzit 3. věku. První konference proběhla v Jeseníku za účasti 4 českých a 5 polských institucí v roce 2010. V loňském roce proběhla již v pořadí pátá konference univerzit ve městě Nysa.

Česko slovenská spolupráce

Na Slovensku je partnerským městem lázeňské město Bojnice. I zde si naše organizace našla odpovídajícího partnera v sociální oblasti. Je jím příspěvková organizace Domov dochodcov. Během několikaleté spolupráce došlo k vzájemným návštěvám seniorů i k výměně zkušeností mezi pracovníky obou institucí. Informace o slovenském systému sociálních služeb i konkrétní podobě realizace péče o seniory v Bojnickém domově představil jeho ředitel na jesenické konferenci Na jedné lodi. Obě partnerská lázeňská města čile spolupracují v různých oblastech společenského života. Jsou turisticky atraktivní i pro své občany, kteří je často využívají k návštěvám za kulturou, lázeňstvím či turistikou. Platí to určitě i pro naše seniory, kteří rádi využívají našich nabídek na poznávací zájezdy do Bojnic a okolí a rádi se tam vrací.

Česko německá spolupráce

I v dalším partnerském městě, německém Neuburgu a.Donau si našla naše organizace své partnery.  V minulých letech byly navázány první kontakty se sociálními zařízeními pro seniory instituce AWO a Caritas. V dalších letech pak s neuburskou radou seniorů (Seniorbeirat). Jazykovou bariéru pomáhají překonávat česky mluvící senioři z Neuburgu, protože je to jedno z míst v Bavorsku, kde byli přesídleni obyvatelé německé národnosti z českého pohraničí. K pravidelným setkáním dochází minimálně jednou ročně v rámci zahájení jesenické turistické a lázeňské sezóny v květnu. A pak také u jiných příležitostí, kterými jsou např. Městské renesanční slavnosti v Neuburgu, pořádané každé dva roky začátkem července. Naši senioři se např. zúčastnili slavnostního  10. výročí vzniku Seniorbeiratu v roce 2013. V loňském roce zase naši senioři hostili německé kolegy u příležitosti jesenických dnů seniorů konaných 1.- 4. října. Tato akce byla podpořena prostředky z Fondu českoněmecké budoucnosti v rámci projektu Senioři bez hranic, který byl naší organizaci schválen.