Péče

Domov pro seniory Jeseník, poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Předmětem naší činnosti je:

  1. poskytnutí ubytování - ubytování - úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního a ložního prádla a ošacení
  2. poskytnutí stravy: - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel denně
  3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh - pomoc při podávání jídla a pití - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
  4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: - pomoc při úkonech osobní hygieny - pomoc při základní péči o vlasy a nehty - pomoc při použití WC
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou - pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  6. sociálně terapeutické činnosti: - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  7. aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Péče a podpora je poskytována na základě vypracovaného plánu péče dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka – nejbližšího pracovníka přímé péče, který mapuje jeho požadavky, přání a zajišťuje jejich naplnění.