Důležité informace – Pečovatelská služba

Poskytování pečovatelské služby v případě, kdy je klientovi nařízena karanténa z důvodu epidemie viru COVID – 19
Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina (je také v karanténě) a to v nezbytném rozsahu:

 • s klientem projednáme způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, pochůzky, mytí nádobí, vynesení odpadu
 • nejsou poskytovány úkony - velký úklid, doprovody, odvozy autem
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič po umytí klientem je převážen k centrálnímu mytí jídlonosičů a dezinfikován obal
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor/rouška, ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, jednorázové návleky apod.) 
 • na použité ochranné prostředky má pracovník sáček (zasukuje), který ukládá do speciálního pytle na nebezpečný odpad. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel 
 • při odchodu z domácnosti klienta si pečovatelka důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • nákupy potravin jsou zajišťovány v nezbytném rozsahu v jednom obchodě, pracovník nakupuje v ochranný prostředcích (rouška, respirátor, jednorázové rukavice), jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové, igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem
 • s potravinami manipuluje pracovník v minimálním nezbytném rozsahu a to vždy v ochranných rukavicích
 • pokud nemusí, nedotýká se kovových předmětů, pokud se kovových předmětů dotkne ihned si ruce dezinfikuje.

 

Jeseník 24.3.2020

Vedoucí pečovatelské služby

Marta Chromková